Værdigrundlag

Silkeborg Efterskoles værdigrundlag

Vi vil drive en grundtvigsk skole, som med almen oplysning, levende undervisning, livsglæde og forpligtende fællesskab forbereder eleven bedst muligt til livsduelighed i et foranderligt, demokratisk samfund.

Eleven skal udvikle selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber samt gennem oplevelse lære at værdsætte fællesskab, kammeratskab og begejstring. Der lægges vægt på sundhedsfaglige emner, sport, almindelige skolefag, almen oplysning og kostskolefællesskab.

Silkeborg Efterskoles Vision

Vi ønsker én skole, hvor alle trives og udvikles

  • Nærvær, hvor alle interesserer sig for alle
  • Fællesskab, hvor der er mere ”vi” end ”jeg”
  • Faglige udfordringer i alle skolens fag
  • Alsidighed – kulturel rigdom
  • Rummelighed og en god tone overalt på skolen

Vedtægter for Silkeborg Efterskole