Værdigrundlag

Vi vil drive en grundtvigsk skole, som med almen oplysning, levende undervisning, livsglæde og forpligtende fællesskab forbereder eleven bedst muligt til livsduelighed i et foranderligt, demokratisk samfund.

Eleven skal udvikle selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber samt gennem oplevelse lære at værdsætte fællesskab, kammeratskab og begejstring.

Der lægges vægt på sundhedsfaglige emner, sport, almindelige skolefag, almen oplysning og kostskolefællesskab.

Vores vision

Vi ønsker én skole, hvor alle trives og udvikles

  • Nærvær, hvor alle interesserer sig for alle
  • Fællesskab, hvor der er mere ”vi” end ”jeg”
  • Faglige udfordringer i alle skolens fag
  • Alsidighed – kulturel rigdom
  • Rummelighed og en god tone overalt på skolen

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).