Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen for SES

Bestyrelsen er valgt ud af skolekredsens medlemmer og består af:

  • Jesper Stüker – Formand
  • Stig Bock – Næstformand
  • Erik Sørensen
  • Torben Holm
  • Stig Bendtsen
  • Bodil Borg Høj
  • Dina Dinsen

Skolekreds

Ønsker du/I at være medlem af skolekredsen: Det koster 100,- kr. for 10 års medlemsskab. Du indbydes til generalforsamlingen i april, hvor bestyrelsen vælges.