Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen er valgt ud af skolekredsens medlemmer og består af:

  • Jesper Stüker - Formand
  • Stig Bock - Næstformand
  • Lene Mattsson
  • Stig Bendtsen
  • Bodil Borg Høj
  • Dina Dinsen
  • Dorthe Jensen 
  • Pelle Rasmussen (suppleant)

Skolekreds

Bag Silkeborg Efterskole, står en kreds af mennesker, som arbejder for at en fri skole, som vi er, kan være en aktiv del af lokalsamfundet.

Skolekredsen vælger skolens bestyrelse og er derfor med til at lægge den idemæssige linje på Silkeborg Efterskole. Det er vigtigt at en skole har en stærk skolekreds, så vi opfordrer til, at man søger om optagelse i skolekredsen, hvis man vil stå bag den tanke, at det er vigtigt med frie skoler i Danmark.

Frie skoler, hvor en kreds af mennesker samles om at drive skole er noget helt specielt for Danmark, og det er en ret der skal værnes om. Det sker bedst ved at engagere sig i en skolekreds omkring en fri skole.

Ønsker du/I at være medlem af skolekredsen, koster det 100,- kr. for 10 års medlemsskab. Kontakt skolen på info@silkeborgefterskole, hvis du ønsker at blive medlem. 

Du indbydes til generalforsamlingen i april, hvor bestyrelsen vælges.

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).