Økonomi

En efterskole er en privat skole, og derfor skal der betales skolepenge for at være elev.

I skoleåret 2023/24 er ugeprisen fastsat til kr. 2.900,- /elev i 42 uger. I skoleåret 2024/2025 forventer vi at ugeprisen bliver kr. 2.950,-.

Fra det beløb skal fratrækkes statsstøtte, som er afhængig af husstandens indkomst 2 år før skolestart.

Beløbet dækker undervisning, kost, logi, emneuger, temadage, rejser og materialer. Den eneste udgift derudover er lommepenge. 

Læs mere om muligheder for økonomisk støtte

Lokal efterskolestøtte

Det er muligt at søge skolen om lokal efterskolestøtte.

Tildeling af den lokale efterskolestøtte baseres på en konkret individuel vurdering, og i denne vurdering kan indgå faktorer som

  • Familien er ramt af sygdom, arbejdsløshed eller lignende
  • Indkomsten i skoleåret er væsentlig ændret i forhold til beregningsåret
  • Familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret
  • Eneforsørgere med lav indkomst, der ikke kan få hjælp fra kommunen eller andre
  • Økonomiske forhold som gør, at familien ikke kan betale et efterskoleophold

Den lokale efterskolestøtte uddeles som udgangspunkt i faste portioner á kr. 5.000,-   kr. 10.000,- kr. 15.000,- og kr. 20.000,-  til et års efterskoleophold.

Beregn prisen for et efterskoleophold

Har du spørgsmål om økonomi  eller ønsker du at søge om lokal efterskolestøtte - kontakt skolen på tlf. 8682 0399.

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).