Information om FP9- og FP10 prøver

På denne side kan du finde information om brug af computer under termins- og afgangprøverne på Silkeborg Efterskole

  • Du skal skrive i Word eller Excel. Du må ikke skrive i Google docs eller sheets
  • Der er en række regler, som du skal overholde, når du går til prøve. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i de udleverede og omtalte regler, så du ikke kommer til at gøre noget , du ikke må.
  • Du skal medbringe de ting til prøven, din faglærer har fortalt dig.
  • Danskprøverne er med adgang til Internettet. Du må dog ikke bruge nettet til at kommunikere med andre.

Hjemmesider du må tilgå under prøven:

1. www.cloudroom.dk

2. www.ordbogen.com

Overholder du ikke ovenstående regler, betragtes det som snyd, og det kan få betydning for din videre prøveafvikling.