Info om FP9- og FP10 prøver

Her kan du finde information om brug af computer under termins- og afgangprøverne på Silkeborg Efterskole

Du skal skrive i Word eller Excel. Du må ikke skrive i Google docs eller Sheets.

Der er en række regler, som du skal overholde, når du går til prøve. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i de udleverede og omtalte regler, så du ikke kommer til at gøre noget, du ikke må.

  • Du skal medbringe de ting til prøven, din faglærer har fortalt dig.
  • Danskprøverne er med adgang til Internettet. Du må dog ikke bruge nettet til at kommunikere med andre.

Hjemmesider du må tilgå under prøven:

  1. www.regneregler.dk
  2. www.ordbogen.com og gyldendal.dk

Overholder du ikke ovenstående regler, betragtes det som snyd, og det kan få betydning for din videre prøveafvikling.