Mobbepolitik

Mobning er i direkte modstrid med vores værdigrundlag.

Som mobning opfattes - i ulige styrkeforhold - i dagligdagen og på sociale medier:

  • Direkte fysisk vold, skub, slag mm.
  • Ubehagelige ord, trusler og hån.
  • Negativ og/eller nedgørende gestus, handling og ignorans.

Se elevernes egen film om mobning

Vores forventninger til dig

  • Vi forventer, at både elever og voksne modarbejder mobning.
  • Vi vil være opmærksomme på signaler, der indikerer mobning.
  • Der reageres omgående på problemet af den voksne, der registrerer det.
  • Situationen beskrives og debatteres på efterfølgende medarbejdermøde, hvor konsekvenserne og eventuelle strategier fastlægges.
  • Mobning kan medføre bortvisning!


Uddrag af Silkeborg Efterskoles værdigrundlag:

"Eleven skal udvikle selvværd, tolerance og faglige kundskaber samt gennem oplevelse lære at værdsætte fællesskab, kammeratskab og begejstring."

Læs vores værdigrundlag her

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).