Mobbepolitik

Mobning er således i direkte modstrid med værdigrundlaget.

Som mobning opfattes – i ulige styrkeforhold:

• Direkte fysisk vold, skub, slag mm.
• Ubehagelige ord, trusler og hån
• Negativ og/eller nedgørende gestus, handling og ignorans

Strategi:

• Vi forventer, at både elever og voksne modarbejder mobning.
• Vi vil være opmærksomme på signaler, der indikerer mobning.
• Der reageres omgående på problemet af den voksne, der registrerer det.
• Situationen beskrives og debatteres på efterfølgende medarbejdermøde, hvor konsekvenserne og eventuelle strategier fastlægges.
Mobning kan medføre bortvisning!

Uddrag af Silkeborg Efterskoles værdigrundlag:

“Eleven skal udvikle selvværd, tolerance og faglige kundskaber samt gennem oplevelse lære at værdsætte fællesskab, kammeratskab og begejstring.”