Profilfag i 10. klasse

På Silkeborg Efterskole får du mulighed for at afprøve 2 ud af 3 profilfag. 

Du kan vælge mellem de tre profilfag:

  • Sprog åbner verden
  • Science
  • Samfund

Sprog åbner verden

Er du klar til at arbejde med SPROG - tysk og engelsk?

I profilfaget Sprog åbner verden undersøger vi - og lærer mere om sprogene.

Faget skal forbedre din almene sprogforståelse. Det skal styrke din lyst til og glæden ved i fællesskab at anvende sprog.

Undervisningen skal åbne verden i mødet med andre kulturer og sprog. Du skal bruge sproget, og få indsigt i forskellige kulturers positioner.

Vi vil bruge sprogene i naturlige sammenhænge med andre mennesker, der arbejder med sprog og nogle som bruger sprogene som modersmål og med nogle, der er i gang med at lære sprogene, og vi vil formidle med fremmedsprog til passende modtagere.Om faget Sprog åbner verden

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvilke sprog arbejder I med?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Science

Er du klar til at arbejde med Science?

Profilfaget Science er et naturvidenskabeligt fag for dig, som har lyst til at arbejde innovativt med moderne teknologiske bud på nogle af de udfordringer, vores verden står overfor.

Vi brænder for naturvidenskaben og den naturvidenskabelige metode. Science er grundstenen i det moderne verdensbillede, og måden, vi kan forstå verden på.

Vi skal eksperimentere og udforske samspillet mellem mennesker, moderne teknologi, natur og miljø.

Du får en forståelse af de grundlæggende principper for hvert af fagene geografi, biologi, fysik og kemi gennem en blanding af teoretiske og praktiske studier.Om faget Science

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Samfund

Er du klar til at få udvidet dit kendskab til måden vi lever og oplever verden forskelligt - lokalt, nationalt og globalt?

I profilfaget Samfund skal vi lytte, snakke og debattere sammen og med foredragsholdere.

Vi skal "ud i verden" og opleve samfundet omkring os.

Vi kommer omkring emner som

  • Livsfaser og når livet gør ondt
  • Krig i Europa
  • Kriminalitet
  • Etik

Faget forholder sig hele tiden til den verden og det samfund, du befinder dig i, og til den fremtid du går i møde.Om faget Samfund

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse tre fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).