Profilfag i 10. klasse

På Silkeborg Efterskole får du mulighed for at afprøve 2 ud af 4 profilfag. 

Du kan vælge mellem de fire profilfag:

  • Sprog åbner verden
  • Science
  • Samfund
  • Klogere hænder

Sprog åbner verden

Er du klar til at arbejde med SPROG - tysk og engelsk?

I profilfaget Sprog åbner verden undersøger vi - og lærer mere om sprogene.

Faget skal forbedre din almene sprogforståelse. Det skal styrke din lyst til og glæden ved i fællesskab at anvende sprog.

Undervisningen skal åbne verden i mødet med andre kulturer og sprog. Du skal bruge sproget, og få indsigt i forskellige kulturers positioner.

Vi har på efterskolen hvert år besøg af unge fra skoler i andre lande. De bor hos os og deltager i vores hverdag på Silkeborg Efterskole. Eleverne og de voksne i "Sprog åbner verden" faget er værter for gæsterne.

Vi byder dem velkommen, vi viser dem rundt i byen, vi laver aktiviteter med dem på efterskolen, vi har dem med til hverdagen på SES og alt dette foregår for det meste på engelsk, og når gæsterne er fra Tyskland, bruger vi også det tyske sprog i det små. I disse grænseoverskridende og fede projekter åbner sprog virkelig verden for unge menneskerOm faget Sprog åbner verden

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvilke sprog arbejder I med?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Science

Er du klar til at arbejde med Science?

Profilfaget Science er et naturvidenskabeligt fag for dig, som har lyst til at arbejde innovativt med moderne teknologiske bud på nogle af de udfordringer, vores verden står overfor.

Vi brænder for naturvidenskaben og den naturvidenskabelige metode. Science er grundstenen i det moderne verdensbillede, og måden, vi kan forstå verden på.

Vi skal eksperimentere og udforske samspillet mellem mennesker, moderne teknologi, natur og miljø.

Du får en forståelse af de grundlæggende principper for hvert af fagene geografi, biologi, fysik og kemi gennem en blanding af teoretiske og praktiske studier.Om faget Science

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Samfund

Er du klar til at få udvidet dit kendskab til måden vi lever og oplever verden forskelligt - lokalt, nationalt og globalt?

I profilfaget Samfund skal vi lytte, snakke og debattere sammen og med foredragsholdere.

Vi skal "ud i verden" og opleve samfundet omkring os.

Vi kommer omkring emner som

  • Livsfaser og når livet gør ondt
  • Krig i Europa
  • Kriminalitet
  • Etik

Faget forholder sig hele tiden til den verden og det samfund, du befinder dig i, og til den fremtid du går i møde.Om faget Samfund

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Klogere hænder

Du skal være klar til at skabe noget med dine hænder og du skal ikke være bange for en skruetrækker. Men du behøver ikke kunne noget som helst på forhånd.

I profilfaget Klogere hænder skal du have en interesse i at lave noget praktisk. 

Du kommer til at rode med meget af det, som andre må betale sig fra eller kommer til at spørge deres håndværker-onkel om hjælp til.


Vi kan ikke love at du kommer til at spare en million på regninger, når du flytter hjemmefra, men du får forhåbentlig mod på selv at bygge, installere, reparere, udskifte, fremstille, producere, dyrke, tilberede med meget mere.Om faget Klogere hænder

Hvordan arbejder man i faget?

Skal man til eksamen?

Hvem kan vælge faget?

Hvad er værdierne bag faget?

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).