Vejledning

Vejledning 2019/20 – se her

Vejledningaktiviteter på SES

 • Personlige vejledningssamtaler for alle
 • Vejledning i grupper, så eleven også får udbytte af kammeraternes viden
 • “Job-café” – en række forældre præsenterer deres uddannelsesforløb og job
 • Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) – projektuge om elevens uddannelse og fremtid
 • Brobygning – eleverne besøger to ungdomsuddannelser
 • Brobygningsrapport – Indtryk og tanker fra brobygning beskrives i en rapport
 • Tidligere elever kommer og fortæller om deres ungdomsuddannelse
 • Vi opfordrer eleverne til at deltage i  informationsarrangementer på ungdomsuddannelser i hjembyerne
 • Hjælp til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan
 • Hjælp til at søge uddannelse på Optagelse.dk

Målsætning

Vores målsætning er

 • at ingen forlader SES uden en plan for “År 1 efter SES”
 • at de opnår en solid viden om ungdomsuddannelserne
 • at alle elever skal være i stand til at søge relevant viden om uddannelse og karriere, og bruge forskellige redskaber i arbejdet
 • at de kan forholde sig reflekterende til informationerne
 • at de bliver klogere på egne styrker og svagheder i forhold til uddannelsesvalg
 • at de bliver afklarede om deres valg af ungdomsuddannelse

Vejledningssyn

På SES opfatter vi vejledning som en proces, der skal klæde eleven på til at træffe beslutninger om sin fremtid på et oplyst og reflekteret grundlag.

 • Vejledning er en proces
 • Vejledning kan foregå på mange forskellige måder
 • Vejledning kan foregå i grupper
 • Vejledning kan foregå i uformelle rum
 • Vi vejleder oftest ved siden af eleven

Fakta om vejledning