Vejledning

På Silkeborg Efterskole opfattes vejledning i bred forstand som “karrierevejledning”. Vejledningens mål er altså ikke blot valget af ungdomsuddannelse, men vejledning til “hele livet”.

Vejledningen sigter mod at eleverne bliver mere selvbevidste i tre retninger:

 1. “Eleven selv”: Egne værdier, holdninger, evner, mål i livet
 2. “Eleven og de andre”: Relationers betydning, hvordan jeg indgår i fællesskaber, familie, fritid
 3. “Eleven og samfundet”: Medborgerskab, uddannelser, arbejdsmarkedet, samfundets krav og forventninger

Vejledning på Silkeborg Efterskole er altså en vigtig del af elevernes dannelse, og derfor fastsætter hver elev 2-3 mål med deres efterskoleophold. 

Vi har to vejledere, der koordinere de forskellige vejledningsaktiviteter og vejleder eleverne specifikt om uddannelser, ansøgninger, brobygning med mere. Men vejledning på Silkeborg Efterskole er et anliggende for alle ansatte, en ekstra dimension i mødet med eleverne. Kontaktlærerne er særligt involverede og arbejder med eleverne i de tre ovennævnte retninger. Kontaktlærerne afholder desuden vejledningssamtaler med hver enkelt elev.

Nyttige links om vejledning: 

Skolens vejledere

Brian Andersen

br@silkeborgefterskole.dk


Jacob Keller Rosenlund

jr@silkeborgefterskole.dk


Vejledningsaktiviteter

 • Personlige vejledningssamtaler med alle elever
 • Mulighed for yderligere samtaler med en vejleder, eventuelt med forældre
 • Vejledning i grupper, så eleven også får udbytte af kammeraternes viden.
 • Oplæg om uddannelse, job, livsbane
 • Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) – projektuge om elevens uddannelse og fremtid.
 • Brobygning for 10. klasse – eleverne besøger to ungdomsuddannelser. Indtryk og tanker fra brobygning fastholdes i et produkt
 • Vi opfordrer eleverne til at deltage i  informationsarrangementer på ungdomsuddannelser i hjembyerne.
 • Hjælp til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan.
 • Hjælp til at søge uddannelse på Optagelse.dk

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).