Info til forældre

Hvad er Silkeborg Efterskole?

Silkeborg Efterskole, der har eksisteret siden 1902, ligger ca 1 km fra bymidten i Silkeborg. Vi har ca. 200 m til Gudenåen og masser af skove og søer tæt på. Vi har 126 elever, hvilket giver nærvær for alle på skolen. Vi har fokus på undervisning, sport og sundhed og personlig udvikling.

Silkeborg Efterskole er en grundtvigsk skole med fokus på almen oplysning, levende undervisning, livsglæde og fællesskab. Vi lægger vægt på selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber.

Silkeborg Efterskoles Vision

Vi ønsker EN skole, hvor alle trives og udvikles

  • Nærvær, hvor alle interesserer sig for alle
  • Fællesskab, hvor der er mere ”vi” end ”jeg”
  • Faglige udfordringer i alle skolens fag
  • Alsidighed – kulturel rigdom
  • Rummelighed og en god tone overalt på skolen

Visionen i hverdagen

Vi giver de unge viden om og skaber dialog om emner som etik, kultur, ansvar og demokrati gennem faget kulturfag, fællesaftener og anekdoter. I kulturfag tages emner op som skolens regelsæt, politik og samfundets udfordringer. Det er også i kulturfag, at alle elever kommer til orde i Silkeborg Efterskoles ”Elevråd”. Fællesaftener på Silkeborg Efterskole kan indeholde viden om uddannelsesvalg, nødhjælpsarbejde og en fællesskabsaften i svømmehallen. Anekdoter er fortællinger for de unge om samfundet og livet.

På Silkeborg Efterskole står nærvær højt på dagsordenen. Vi er tæt på de unge i hverdage, når de skal støttes, skubbes og vejledes i den personlige udvikling.

Efter et ophold er eleverne mere modne, tolerante og selvstændige, end da de gik de første usikre og nysgerrige skridt ind gennem hoveddøren.