Info til forældre

Silkeborg Efterskole ligger ca 1 km fra centrum af Silkeborg. Vi har ca. 200 m til Gudenåen og masser af skove og søer tæt på. Vi har 138 elever, hvilket giver nærvær for alle på skolen. Vi har fokus på undervisning, sport og sundhed og personlig udvikling.

Vi er en grundtvigsk skole med vores værdier solidt forankret i almen oplysning, levende undervisning, livsglæde og fællesskab. Vi lægger vægt på selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber. 

Silkeborg Efterskole startede som Silkeborg Husholdningsskole i 1902.

Efter en lang årrække blev skolen omdannet til Silkeborg Efterskole i 2013, og i 2014 flyttede skolen til sin nuværende placering på Gudenåvej. 

Vores vision

Vi ønsker EN skole, hvor alle trives og udvikles

  • Nærvær, hvor alle interesserer sig for alle
  • Fællesskab, hvor der er mere ”vi” end ”jeg”
  • Faglige udfordringer i alle skolens fag
  • Alsidighed – kulturel rigdom
  • Rummelighed og en god tone overalt på skolen

Visionen i hverdagen

Vi giver de unge viden om og skaber dialog om emner som etik, kultur, ansvar og demokrati gennem undervisning, fællesaftener og anekdoter. Der tages emner op som skolens regelsæt, politik og samfundets udfordringer. 

Fællesaftener på Silkeborg Efterskole kan indeholde viden om uddannelsesvalg, nødhjælpsarbejde og en fællesskabsaften i svømmehallen. Anekdoter er fortællinger for de unge om samfundet og livet.

På Silkeborg Efterskole står nærvær højt på dagsordenen. Vi er tæt på de unge i hverdagen, når de skal støttes, skubbes og vejledes i den personlige udvikling.

Efter et ophold er eleverne mere modne, tolerante og selvstændige, end da de gik de første usikre og nysgerrige skridt ind gennem hoveddøren.

Læs også mere om

Vores værdier

Vi ønsker en skole, hvor alle elever trives og udvikler sig. En skole hvor der er mere ”vi” end ”jeg”.

Rejser og aktiviteter

Hvert år tager 9. og 10. klasse på 3 længere ture i Danmark og udlandet.

Profilfag i 10. klasse

Når du går i 10. klasse, skal du vælge to ud af disse fire fag:

Tag 9. klasse

Vi har faglighed, fællesskab og sport i fokus. Du får god undervisning, som ruster dig til eksamen (FP9).