Vi sikrer sundhed gennem sund kost og motion!

Eleverne lærer at tage ansvar for egen og andres sundhed

Sundhed er vigtigt på Silkeborg Efterskole, og derfor er vi en efterskole med sund kost og motion. Vi mener, at eleverne på skolen bedre sikres et sundt liv, hvis vi hjælper dem med at lære de gode vaner om sund kost og motion, mens de nyder deres ophold på efterskolen.

Køkken efterskole motion

Eleverne er i køkkenet 3 uger på et skoleår. Her indgår de i køkkenteam på 9 elever i samarbejde med køkkenpersonalet. Vi serverer altid sund kost, som tilberedes af eleverne med hjælp fra køkkenpersonalet. Således bliver eleverne mere bevidste om den sunde kost, og derudover får de et godt kendskab til den. Det er vores opfattelse, at eleverne lærer meget og samtidig har det sjovt, når de laver mad.

Se mere om Silkeborg Efterskoles kostpolitik.

I køkkenugen er eleverne bl.a. med til at planlægge madplanen for ugen, at producere al mad til ugen, at få indblik i og forståelse for valg af råvarer, at få kendskab til processerne i madlavningen samt at rydde op, vaske op og gøre rent.

Kost/Sundhed

I 10. klasse har eleverne et fag, der hedder Kost/Sundhed 1½ time om ugen. Her arbejdes meget eksperimenterende med mad, der inddrages teori om mad og madvarer, og man lærer om kostrådene. Teorien afprøves også i praksis. Faget afsluttes med en intern prøve.

Kost/Sundhed og køkkenpersonale

Henrik Mortensen
Henrik Mortensen
Lone Jensen
Lone Jensen
Jan Mathiasen
Jan Mathiasen
Bernhard Schöttle
Bernhard Schöttle