Sådan opbevarer vi dine data

Dataansvarlig

Silkeborg Efterskole (CVR-nr. 54727410) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@silkeborgefterskole.dk.

Behandling af dine personoplysninger

Ved at indsende formularen afgiver du dit samtykke til at vi behandler de oplysninger, du afgiver til os. Oplysningerne er almindelige personoplysninger.

Oplysningerne vil blive behandlet af skolens administrative personale, samt de personer, der skal stå for rundvisningen af dig og din familie.

Formål

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er at vi kan planlægge dit besøg.

Med dit samtykke, så er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger Databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1. litra a).

Opbevaring

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette.

Senest 30 dage efter dit besøg sletter vi de oplysninger, du har afgivet.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan altid bede om at få ændret dine personlige oplysninger, samt slettet disse.

Desuden kan du kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder, samt trække dit samtykke tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.